Tin tức - Thông báo
21 03.2020
THÔNG BÁO TẠM HOÃN THI TOEIC IIG NGÀY 22/03/2020
10 02.2020
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO MÃ COURSE KEY - THỜI HẠN LÀM BÀI TẬP ONLINE HỆ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG (KHÔNG CHUYÊN) HKII NĂM HỌC 2019 - 2020
14 11.2019
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020
30 09.2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT THI THỬ TOEIC THÁNG 12/2019
Sự kiện - Hội thảo
THÔNG BÁO BUỔI TỌA ĐÀM "HỘI THẢO TIẾNG ANH CHO THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
SEMINAR ON A 21ST CENTTURY APPROACH TO TEST PREPARATION
THƯ MỜI