Tin tức - Thông báo
14 11.2019
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020
30 09.2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT THI THỬ TOEIC THÁNG 12/2019
30 09.2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT THI THỬ TOEIC THÁNG 11/2019
30 09.2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT THI THỬ TOEIC THÁNG 10/2019
Sự kiện - Hội thảo
THÔNG BÁO BUỔI TỌA ĐÀM "HỘI THẢO TIẾNG ANH CHO THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
SEMINAR ON A 21ST CENTTURY APPROACH TO TEST PREPARATION
THƯ MỜI