Tin tức - Thông báo
14 10.2020
KIỂM TRA PHÂN LOẠI ANH VĂN ĐẦU VÀO KHÓA 11 LÀM ĐÚNG SỨC - HỌC ĐÚNG LỚP
14 10.2020
SINH VIÊN NGOẠI NGỮ HUFI VỚI CÁC VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
06 09.2020
HƯỚNG DẪN CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN 1, 2, 3 TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY
19 08.2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ XỬ LÝ ĐIỂM VÀ LỊCH THI CỦA SINH VIEN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
Sự kiện - Hội thảo
SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS ĐỂ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
THÔNG BÁO BUỔI TỌA ĐÀM "HỘI THẢO TIẾNG ANH CHO THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
SEMINAR ON A 21ST CENTTURY APPROACH TO TEST PREPARATION