Tin tức - Thông báo
06 09.2020
HƯỚNG DẪN CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN 1, 2, 3 TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY
19 08.2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ XỬ LÝ ĐIỂM VÀ LỊCH THI CỦA SINH VIEN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
30 07.2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN KẾT THÚC LÀM BÀI TẬP ONLINE MÔN ANH VĂN
14 07.2020
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Sự kiện - Hội thảo
SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS ĐỂ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
THÔNG BÁO BUỔI TỌA ĐÀM "HỘI THẢO TIẾNG ANH CHO THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
SEMINAR ON A 21ST CENTTURY APPROACH TO TEST PREPARATION