Tiếng Hoa HSK 3
Khóa học Tiếng Hoa Trung cấp dành cho các bạn đã có nên tảng Tiếng Trung tương đối. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được tăng cường khả năng Tiếng Hoa đến mức dộ Trung cấp, là mức độ cần thiết để bắt đầu có thể thâm nhập thị trường lao động Tiếng Hoa. Sau khi tham gia khóa học này bạn có thể giao tiếp được các chủ đề nâng cao và chuyên sâu hơn như an ủi bạn bè, thăm khám bệnh, thuê phòng khách sạn…Bạn bước đầu có thể đi phỏng vấn xin việc.

LỊCH TRÌNH LỚP HOA VĂN CƠ BẢN 3A  (TƯƠNG ĐƯƠNG ½ TRÌNH ĐỘ HSK3)

  1. Giáo trình:
  • Tên giáo trình:  《博雅汉语.初级起步篇》,北京大学出版社

  Giáo trình Hán ngữ BOYA (ấn bản lần 2),NXB Đại học Bắc Kinh

  1. Phân bố thời gian: 36 buổi
  • thời lượng: 72 tiết; 1 tiết 45 phút
  • 2 tiết/1 buổi
  • -nội dung : 8 bài
  1. Chuẩn đầu ra dự kiến của Hoa văn cơ bản 3A(viết tắt HV3A):

Học viên được cung cấp khoảng 500 từ vựng, biết sử dụng thuần thục các điểm ngữ pháp cơ bản trọng điểm trong giáo trình, đạt chuẩn ½ trình độ HSK3.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Mã lớp Số tiết Giảng viên
Bản ngữ Việt Nam
Tiếng Hoa HSK 3A 72 0 72
LỊCH KHAI GIẢNG
BUỔI HỌC NGÀY HỌC CA HỌC ĐĂNG KÝ
CHIỀU 25/05/2020 6:00 PM đến 7:30 PM ĐĂNG KÝ
26/05/2020 6: PM đến 7:00 PM ĐĂNG KÝ