CHỨNG CHỈ B1
Bạn đang cần bổ sung chứng chỉ tiếng Anh B1 để phục vụ công việc. Như chuyển ngạch, xét tăng lương hay thi công viên chức, chuẩn đầu ra,... Nhưng đang gặp khó khăn về Nội dung ôn luyện, các phương pháp làm bài để kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh B1. Hãy tham gia khóa ôn tập Tiếng anh B1 của chúng tôi.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC ÔN THI CHỨNG CHỈ  B1

  • Trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ A2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
  • Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 1/3 chương trình. 
  • Học phần có sử dụng flatform online cho việc tự học ở nhà của sinh viên với thời lượng 90 tiết.
  • làm quen với format đề thi và ôn tập nội dung trọng tâm thi chứng chỉ B1.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Mã lớp Số tiết Giảng viên
Bản ngữ Việt Nam
CHỨNG CHỈ B1 45 0 45
LỊCH KHAI GIẢNG
BUỔI HỌC NGÀY HỌC CA HỌC ĐĂNG KÝ
CHIỀU 10/06/2019; 5:45 PM đến 7:15 PM ĐĂNG KÝ
10/06/2019 7:30 PM đến 9:00 PM ĐĂNG KÝ
01/07/2019 5:45 PM đến 7:15 PM ĐĂNG KÝ
01/07/2019 7:30 PM đến 9:00 PM ĐĂNG KÝ