ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh hiện quy tụ một lực lượng giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề bao gồm các giáo viên giỏi, xuất sắc trong đó có 45% đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trung Tâm áp dụng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. 100% giáo viên Trung Tâm phải có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL. Ứng viên phải đủ năng lực để vượt qua nhiều vòng kiểm tra: sơ vấn, phỏng vấn, dạy demo…để được chính thức trở thành giáo viên Anh ngữ của Trung tâm
NGUYỄN THỊ HỒNG THÊU
Trình độ: Cử nhân
Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngôn ngữ Anh
 
NGUYỄN MINH TÚ
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Sư phạm Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: Giảng dạy Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Tin học ứng dụng Trình độ A của ĐH An Giang, chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư phạm Hà Nội

VŨ THỊ HỒNG
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Tin học ứng dụng Trình độ B của TTNN-TH ĐH Sư Phạm TPHCM, chứng chỉ TOEIC 615đ

TIÊU UY NGHI
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TOEIC 790đ, chứng chỉ IELTS 8.0

 
 
ĐẶNG ĐỨC TUỆ
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngôn ngữ Anh

Thạc sỹ nghành: Giảng dạy Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Ứng dụng Công Nghệ Thông tin cơ bản, chứng chỉ Giảng dạy Anh văn thiếu nhi của ĐH Mở TP HCM, chứng chỉ IELTS 8.2, Chứng chỉ First Certificate in English của Tổ chức quốc tê Cambride ESOL, Chứng chỉ First Certificate in English (FCE) của Tổ chức quốc tế Cambride Esol

NGUYỄN THIỆN BÌNH
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Sau Đại học về Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

NGUYỄN THẾ BẢO LONG
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư phạm Hà Nội 2

NGUYỄN LÊ TƯỜNG VÂN
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Sư phạm Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ IELTS 7.5

DƯƠNG QUỐC NHẬT 
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngôn ngữ Tiếng Anh

fXEM THÊM

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: TESOL

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Tiếng Pháp Trình độ B, chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm của ĐH Sài Gòn

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư phạm TPHCM

NGUYỄN THỊ CHÂU ANH
Trình độ: Tiến sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Sư phạm Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: Giảng dạy Tiếng Anh

Tiến sỹ nghành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư phạm TPHCM, chứng chỉ môn học sau ĐH của ĐH KHXH & Nhân văn

 
 
TRẦN TÍN NGHỊ
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Sư phạm Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: Lý luận và phương pháp giảng dạy học bộ môn Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ Tin học ứng dụng Trình độ B, chứng chỉ GDTC, GDQP của DDHSP Quy Nhơn, chứng chỉ Tiếng Pháp B1 của ĐH Vinh

LÝ CÔNG KHANH
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TOEIC 600đ, Văn bằng ECPE của ĐH MICHIGAN, USA

NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH NHƯ
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Sư phạm Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TOEIC 930đ, chứng chỉ IELTS 6.5, chứng chỉ Teaching Knowledge Test (TKT) của Tổ chức quốc tế Cambride Esol

TRƯƠNG PHÚC KIM PHƯƠNG
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Giảng dạy Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: MTESOL

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ IELTS 7.0, chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của ĐH KHXH&Nhân văn, chứng chỉ  TESOL của ATA TESOL Australia, Chứng chỉ TOEIC 940đ

BÙI NGUYỄN NGUYỆT MINH
Trình độ: Thạc sĩ

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Ngữ văn Anh

Thạc sỹ nghành: Phương pháp lý luận và giảng dạy Tiếng Anh

ERLINDA M JOSON
Trình độ: Cử nhân khoa học (BSc)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

MARIE YVETTE JOSON CEDILLO
Trình độ: Cử nhân khoa học (BSc)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Truyền thông đại chúng

POLICARPIO ALABE DE LEON JR.
Trình độ: Thạc sĩ (Master's Degree)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh 

Thạc sỹ nghành: Quản lý Giáo dục 

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TESOL của LAMP Learning Institute For Asia

SANDY MARIANO JOSON
Trình độ: Cử nhân khoa học (BSc)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Điều dưỡng 

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TESOL  

ALDO ARNAL
Trình độ: Cử nhân
RONILO N. ALBESTOR
Trình độ: Thạc sĩ nghệ thuật (Master of arts)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

Thạc sỹ nghành: Tiếng Anh

Chứng chỉ khác: Bằng Thạc sĩ  nghệ thuật (Master of arts) về Ngôn ngữ học ứng dụng của ĐH Southern Luzon State, philippines, Certificate in Special Education của R.E.A.C.H, Inc.

EDNA B. LAYBA
Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Kế toán

Thạc sỹ nghành: Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TESOL GPA 4.0, chứng chỉ kinh nghiệm làm việc trợ lý giáo sư ở ĐH Rizal Technological

TIM KAREL VALENTIJIN BARBIERI
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Quản lí thương mại Châu Á

Chứng chỉ khác: Văn bằng 2 tại ĐH Kinh tế TP HCM (2012-2013)

JONATHAN LARIN
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Quan hệ công chúng

XEM THÊM

EDLAINE BERDAN LAYBA
Trình độ: Cử nhân khoa học (BSc)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Tiếng Anh

JEREMIE LARIN
Trình độ: Cử nhân

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Công nghệ thông tin

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ AMERICAN TESOL INSTITUTE 2015

CORNELIA ESTERON DELA COSTA
Trình độ: Thạc sĩ nghệ thuật (Master of arts)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Dinh Dưỡng

Thạc sỹ nghành: Ngôn ngữ học ứng dụng

Chứng chỉ khác: Chứng chỉ TESOL của Harvest Christian International, bằng cử nhân giáo dục của Viện Tanauan, Philippines (2000), bằng cử nhân Xã hội học của ĐH Philippines (1984-1986), bằng cử nhân du lịch của ĐH Bách Khoa Philippines (1982-1984), chứng chỉ về khoá học điều hành điện thoại/tiếp tân, giấy chứng nhận hoàn thành về hướng dẫn chuyên sâu ngôn ngữ Bồ Đào Nha cơ bản

EKID FLORENCE OYA ENZYME
Trình độ: Thạc sĩ nghệ thuật (Master of arts)

Cử nhân/ kỹ sư nghành: Giáo dục tiểu học

Thạc sỹ nghành: Thạc sĩ khoa học (MA) về Quản lí Giáo dục  của Cao đẳng thành phố Lipa