CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HOA

Chương trình học tiếng Hoa dành cho các bạn muốn rèn luyện và hoàn thiện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Ngoài ra, những bạn muốn thi lấy chứng chỉ HSK hay chứng chỉ TOCFL thì đây là nền tảng để bạn có thể dễ dàng chinh phục các kỳ thi. Đối với những bạn muốn đi du học ngắn hạn hay dài hạn thì cũng nên chọn chương trình tiếng Hoa tổng hợp để làm bước đệm vững chắc cho việc học tiếng Hoa. Các anh chị chuẩn bị hoặc đang đi làm, muốn có cơ hội mới tốt hơn, môi trường tốt hơn, hoặc muốn thăng tiến trong công việc cũng có thể chọn chương trình này để thi chứng chỉ, hoặc phục vụ công việc yêu cầu 4 kỹ năng như: Biên phiên dịch, hành chánh văn phòng,….

 

TIẾNG HOA HSK1

 • Về kiến thức: Học viên được cung cấp khoảng 150 từ vựng, biết sử dụng thuần thục các điểm ngữ pháp cơ bản trọng điểm trong giáo trình
 • Về kỹ năng
 • Học viên phát triển được 4 kỹ năng nghe,nói, đọc, viết trong mỗi buổi học
 • Sử dụng tiếng Trung tối đa trong quá trình học và giảng dạy, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Trung giữa giáo viên và học viên, tăng khả năng giao tiếp cho học viên.

Link tải toàn bộ Chương trình: tại đây

TIẾNG HOA HSK2

 • Về kiến thức: Học viên được cung cấp khoảng 350 từ vựng, biết sử dụng thuần thục các điểm ngữ pháp cơ bản trọng điểm trong giáo trình
 • Về kỹ năng
 • Học viên phát triển được 4 kỹ năng nghe,nói, đọc, viết trong mỗi buổi học
 • Sử dụng tiếng Trung tối đa trong quá trình học và giảng dạy, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Trung giữa giáo viên và học viên, tăng khả năng giao tiếp cho học viên.

Link tải toàn bộ Chương trình: tại đây

 

TIẾNG HOA HSK3A

 • Về kiến thức: Học viên được cung cấp khoảng 500 từ vựng, biết sử dụng thuần thục các điểm ngữ pháp cơ bản trọng điểm trong giáo trình
 • Về kỹ năng
 • Học viên phát triển được 4 kỹ năng nghe,nói, đọc, viết trong mỗi buổi học
 • Sử dụng tiếng Trung tối đa trong quá trình học và giảng dạy, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Trung giữa giáo viên và học viên, tăng khả năng giao tiếp cho học viên.

Link tải toàn bộ Chương trình: tại đây

 

TIẾNG HOA HSK3B

 • Về kiến thức: Học viên được cung cấp khoảng 800 từ vựng, biết sử dụng thuần thục các điểm ngữ pháp cơ bản trọng điểm trong giáo trình
 • Về kỹ năng
 • Học viên phát triển được 4 kỹ năng nghe,nói, đọc, viết trong mỗi buổi học
 • Sử dụng tiếng Trung tối đa trong quá trình học và giảng dạy, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Trung giữa giáo viên và học viên, tăng khả năng giao tiếp cho học viên.

Link tải toàn bộ Chương trình: tại đây