TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 2834/QĐ-ĐHCNTP-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và và bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2010.

Theo Quyết định nói trên, Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị 2 cấp trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, nhân sự quản lý gồm Giám đốc Trung tâm, các Phó Giám đốc và các tổ trưởng chuyên môn do Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm.

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ  

MỤC TIÊU

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ trở thành đơn vị tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tổ chức thi cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

• Cung cấp các khóa đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và những đối tượng có yêu cầu khác;

• Tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo ngoại ngữ: câu lạc bộ, các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn khác;

• Cấp chứng chỉ cho các sinh viên đạt đầu ra và đầu vào theo yêu cầu của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;

• Phối hợp với các tổ chức khảo thí quốc tế tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với vai trò đơn vị cung cấp địa điểm thi (Testsite).

CƠ SỞ VẬT CHẤT

ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

Văn phòng trung tâm chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016. 

Phòng D.101 Trung tâm Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

 

PHÒNG HỌC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Trung tâm đáp ứng khá đầy đủ yêu cầu về lớp học, thiết bị hỗ trợ cho việc dạy, học và thực hành Ngoại ngữ. Đến nay, Trung tâm đã chính thức được sử dụng toàn bộ tòa nhà D cho các lớp học tối và sử dụng phòng thực hành tại nhà D cho khóa học TOEIC, GIAO TIẾP, TOEFL,...