HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Sinh hoạt khác
Hàng tháng TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CFL cùng CLB Tiếng anh tổ chức các hoạt động dành cho các học viên và sinh viên HUFI