THÔNG BÁO BUỔI TỌA ĐÀM "HỘI THẢO TIẾNG ANH CHO THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
27/11/2019

               TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP

                 THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 20/TB - KNN

                 TP.  Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức buổi tọa đàm “ Hội thảo tiếng Anh cho thế giới tương lai ”

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM phối hợp với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển văn hóa CIDIMEX  tổ chức buổi tọa đàm “ Hội thảo tiếng Anh cho thế giới tương lai ” nhằm giúp các bạn sinh viên phát triển kỹ năng Nghe và Nói, giúp tăng cường kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, khơi dậy trong học sinh, sinh viên niềm đam mê và sự hứng thú đối với Tiếng Anh;

Tạo cơ hội để học sinh, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói tại trường.

Đối tượng tham dự: tất cả sinh viên chuyên ngành và không chuyên hoặc các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về tiếng Anh.

Thời gian tổ chức: Ngày 05 tháng 12 năm 2019,  vào lúc 14h00 – 16h00;

Địa điểm tham dự: Hội trường C.

Link đăng ký online: https://forms.gle/Zgek6L6rCj2hq7SV7

Hoặc Facebook: www.facebook.com/cfl.hufi.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:               

        - Vp Khoa NN (thông báo)

        - Giáo viên, Sinh viên các lớp.

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

                                  (đã ký)

 

 

Trần Tín Nghị