HƯỚNG DẪN CÁC HỌC PHẦN ANH VĂN 1, 2, 3 TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY
06/09/2020

Các bạn theo các bước hướng dẫn sau đây để có thông tin vế quy trình đào tạo và thực hiện học phần trực tuyến MyELT cho các môn học Anh văn 1, Anh văn 2, và Anh văn 3.

Sinh viên đăng ký thông tin kiểm tra đầu vào và mua sách tại link sau:

https://bitly.com.vn/kJwrx

Trong quá trình học tập các học phần anh văn không chuyên, các bạn sẽ cần tìm hiểu cách khởi tạo và sử dụng tài khoản học anh văn online. Các bạn theo các bước sau để khởi tạo và sử dụng tài khoàn online để học Anh văn không chuyên

 

Bước 1: Khởi tạo tài khoản học Workbook online. Trước tiên các bạn cần một mã Content Access code (mã trên bìa sách gốc) và một Course key (mã lớp do GV cấp trong buổi học đầu tiên có cấu trúc một dãy số bắt đầu bằng “E-“). Sau khi có hai mã trên, các bạn vào link sau để xem video hướng dẫn tạo tài khoản

https://www.youtube.com/watch?v=j7EdEf47g04

 

Bước 2: Làm bài tập trong hệ thống MyELT mà các bạn đã vào theo hướng dẫn trong video dưới đây: https://www.youtube.com/watch?v=zjqJKE88bx8

 

Bước 3: Các bạn lưu ý, các học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 sử dụng giáo trình gốc. Sau khi khởi tạo học phần ở học phần Anh văn sơ cấp thì Anh văn 1 làm theo như quy trình ở bước 1, các bạn theo hướng dẫn trong video sau để thêm lớp Anh văn 3 vào tài khoản đã tạo sẵn trước đó.

https://www.youtube.com/watch?v=05tQ9b98vj8

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - KHOA NGOẠI NGỮ